Jak Ministerstwo Energii planuje rozwinąć fotowoltaikę?

Fotowoltaika ma być najszybciej rozwijającą się technologią wśród małych instalacji i mikroinstalacji w budynkach.
Ponadto w 2020 r. mamy posiadać w kraju elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy ok. 900 MW (czyli mniej więcej 3 razy więcej niż obecnie), w roku 2025 potencjał PV w Polsce ma wzrosnąć 5,2 GW, w roku 2030 do 10,2 GW, w roku 2035 do 15,2 GW, a w roku 2040 – nawet do 20,2 GW w stosunku do całkowitych mocy wytwórczych w polskiej energetyce, które wówczas mają sięgać 72,6 GW. Więcej informacji: http://www.elektro.info.pl/aktualnosc/id9277,jak-ministerstwo-energii-planuje-rozwinac-fotowoltaike

Written by LWitkowski

Comments are closed.